Age Cymru Dyfed Job Vacancies – deadline 23 March 2020

Age Cymru Dyfed has two new job opportunities: PA/Senior Administrator to the CEO and Information and Advice Service Manager.

More information can be found here (PA/Senior Administrator) and here (Information and Advice Service Manager). Gellir cael rhagor o wybodaeth yma (Cynorthwyydd Personol/Uwch Weinyddwr i’r Prif Swyddog Gweithredol) ac yma (Rheolwr Gwasanaeth Gwybodaeth a Chyngor).

If interested, please email info@agecymrusirgar.org.uk.