Ageing Well in Wales: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru – Hwb Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Rydym wedi cael llawer o gwestiynau gan bobl hŷn a’u teuluoedd dros yr wythnosau diwethaf, ynghylch ble mae cael gafael ar yr wybodaeth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt yn ystod y coronafeirws. 

Rydym wedi rhoi atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin, sy’n edrych ar faterion cyffredinol, iechyd a gofal a’ch hawliau. Gobeithio y byddan nhw’n ddefnyddiol i chi. 

I weld yr atebion hyn ac i gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma

Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon pan fydd gwybodaeth newydd ar gael.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau sydd heb eu cynnwys yn y ddogfen, neu os ydych chi eisiau rhannu eich profiadau eich hun, ymunwch â’n grŵp Facebook yma, lle mae aelodau o bob cwr o Gymru eisoes yn rhannu gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yn eu hardal nhw.