Create. Develop. Share. / Creu. Datblygu. Rhannu.

Click here for an amazing opportunity for individuals who engage with Mind Carmarthen, meddwl.org and West Wales Action for Mental Health to work with the fun team at Yr Egin and other lovely creative people to create something special and unique to you!

Mae’r cyfle arbennig yma ar gyfer unigolion sydd yn ymgysylltu a Mind Caerfyrddin, meddwl.org a Gweithredu dros Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru i gydweithio a thîm hwyliog Yr Egin a phobol greadigol arall i greu rhywbeth arbennig ac unigryw i chi! Cliciwch yma.