DPJ Foundation – ‘Share the Load’ Volunteers Wanted

DPJ Foundation Logo

‘Share the load’ is our 24/7 counselling referral service which operates specifically for those who work in agriculture.

Since being founded in 2016, the DPJ Foundation has successfully raised the profile of health and well-being issues in the agricultural community and introduced innovative services such as “Share the Load” and Agriculture-focused Mental Health Awareness Training.

Be there for people who need someone
As a Share the Load volunteer you’ll answer calls and messages from people who really need someone to talk to. They might be feeling at their lowest ebb or they may be lonely and have no-one else to turn to.

Who are we looking for:
We are looking for people who are able to listen, without judging, and who are able to offer support when someone most needs it.

Bilingual Poster for More Information

To find out more about the DPJ Foundation, please visit our website: www.thedpjfoundation.co.uk or see us on social media (Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn).

If you would like an informal chat our Charity Manager, Kate Miles, can be contacted on 07984 169652 or kate@thedpjfoundation.co.uk for any questions you may have.

To apply, please complete the online application form by Sunday 13th December 2020: https://forms.gle/NNiLtRAiH4U6EHvM7

Rhannwch y Baich – galw am Wirfoddolwyr

Y Sefydliad DPJ yw’r elusen iechyd meddwl mwyaf blaenllaw sy’n gweithio gyda ffermwyr a phobl o’r gymuned amaethyddol yng Nghymru.

Ers ei sefydlu yn 2016, mae’r Sefydliad DPJ wedi llwyddo i godi proffil materion iechyd a lles yn y gymuned amaethyddol ac wedi cyflwyno gwasanaethau arloesol megis “Rhannwch y Baich” ac Hyfforddiant Iechyd Meddwl sy’n canolbwyntio ar y byd Amaethyddol.

Byddwch yno i’r bobl sydd angen rhywun

Fel gwirfoddolwr Rhannwch y Baich byddwch yn ateb galwadau a negeseuon oddiwrth bobl sydd gwir angen siarad â rhywun. Efallai y byddant yn teimlo’n isel iawn, neu efallai yn unig a bod neb ar gael i gynnig cymorth iddynt. 

Rydym yn chwilio am:

Pobl sy’n gallu gwrando, heb farnu, a sy’n gallu cynnig cefnogaeth pan fydd mwyaf ei angen ar y person.

Rhaid eich bod ar gael i fynychu holl hyfforddiant y Samariaid, hyfforddiant a ddarperir arlein gan 4ydd, 6ed & 11eg Ionawr 2021 o 6pm – 8pm trwy gyfrwng Zoom.

Cwblhewch y ffurflen ar-lein i wneud cais am y rôl hon (erbyn Dydd Sul 13eg Rhagfyr): https://forms.gle/NNiLtRAiH4U6EHvM7

I gael mwy o wybodaeth am y Sefydliad DPJ ewch i’n gwefan: www.thedpjfoundation.co.uk os gwelwch yn dda, neu gallwch ein gweld ar y cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn).

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol gyda Rheolwr yr Elusen, Kate Miles, gallwch gysylltu â hi ar 07984 169652 neu kate@thedpjfoundation.co.uk i ofyn unrhyw gwestiynau.

I wneud cais am y rôl hon, cwblhewch y ffurflen ar-lein erbyn Dydd Sul 13eg Rhagfyr: https://forms.gle/NNiLtRAiH4U6EHvM7