Natural Health Services Network meeting – 10/03/16

Making Connections Between Inside and Outside

Natural Health Services Network

Thursday 10th March 10am-3.15pm Pembrokeshire Coast National Park Authority

Oriel Y Parc Visitor Centre, St Davids, Pembrokeshire, SA62 6NW

 

On behalf of West Wales Action for Mental Health and Pembrokeshire Coast National Park Authority we invite you to the next Natural Health Services Network in West Wales. This is a diverse and evolving area embracing a range of health and well-being related activities.  The unifying factor is that Natural Health Services use experiences in nature and the outdoors and often interconnect physical and mental health.

This Network is facilitated by WWAMH and the Pembrokeshire Coastal National Park Authority in partnership. It offers an opportunity to meet others in this exciting, developing field; to find out what others are doing; and to hear more about this work.

 

Please contact Hannah or Angie on the contact details below to book a place or for more information.

Best Wishes

Angie and Hannah

 

Hannah Buck, Health and Tourism Policy Officer

Pembrokeshire Coast National Park Authority

hannahb@pembrokeshirecoast.org.uk  01646 624894

 

Angie Darlington, Director

WWAMH

director@wwamh.org.uk   01267 245572

 


 

Cysylltu’r tu mewn a’r tu allan

Diwrnod y Rhwydwaith Gwasanaethau Iechyd Naturiol – cofiwch y dyddiad!

Dydd Iau 10 Mawrth 10:00 – 15:15 Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Canolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi, Sir Benfro.

 

Ar ran Gweithredu dros Iechyd Meddwl, Gorllewin Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, estynnwn wahoddiad ichi i’r diwrnod ‘Rhwydwaith Gwasanaethau Iechyd Naturiol’ nesaf yng Ngorllewin Cymru.  Dyma faes amrywiol sy’n esblygu sy’n cwmpasu amryw weithgareddau iechyd a lles.  Mae Gwasanaethau Iechyd Naturiol yn defnyddio profiadau ym myd natur a’r awyr agored gan gyd-blethu iechyd corfforol ag iechyd meddwl.

Caiff y Rhwydwaith hwn ei ddarparu gan bartneriaeth rhwng Gweithredu dros Iechyd Meddwl, Gorllewin Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae’n gyfle i gwrdd ag eraill yn y maes cyffrous hwn, sy’n dal i ddatblygu. Mae’n gyfle hefyd i weld beth y mae eraill yn ei wneud, ac i glywed rhagor am y gwaith hwn.

 

Cysylltwch â Hannah neu Angie ar y rhifau ffôn neu’r cyfeiriadau e-bost isod i drefnu lle neu i gael rhagor o wybodaeth.

Cofion cynnes

Angie a Hannah

 

Hannah Buck, Swyddog Polisi Iechyd a Thwristiaeth

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

hannahb@arfordirpenfro.org.uk  01646 624894

 

Angie Darlington, Cyfarwyddwr

Gweithredu dros Iechyd Meddwl, Gorllewin Cymru

director@wwamh.org.uk   01267 245572