Practice Leader vacancy Carmarthen

hafal

Hafal empowers people with serious mental illness and their families to achieve a better quality of life, fulfil their ambitions for recovery, fight discrimination and enjoy equal access to health and social care, housing, income, education and employment.

Hafal (meaning “equal”) operates over 70 projects across Wales, including supported housing, employment and other community-based services.

Practice Leader

£24,071 – £26,684 • 37.5 hours

Carmarthen

Hafal is seeking a dynamic manager with proven experience of leading social care teams or services. You will be expected to develop/deliver services in the region and manage our team in the county.

Closing date: 12pm 19/02/14

Interviews: 28/02/14

For a recruitment pack, please visit www.hafal.org/hafal/careers.php

Hafal is committed to equal opportunities. Registered Charity Number: 1093747.

————

Mae Hafal yn galluogi pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd i gael gwell  bywyd, cyflawni eu huchelgais ar gyfer adferiad, ymladd yn erbyn gwahaniaethu a mwynhau mynediad cyfartal i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, tai, incwm,addysg a chyflogaeth.

Mae Hafal yn gweithredu dros 70 prosiect ar draws Cymru, gan gynnwys gwasanaethau tai â chymorth, cyflogaeth a gwasanaethau cymunedol eraill.

Arweinydd Practis

£24,071 – £26,684 • 37.5 awr

Caerfyrddin

Mae Hafal yn chwilio am reolwr/reolwraig dynamig gyda phrofiad profedig o arwain timau neu wasanaethau gofal cymdeithasol. Bydd disgwyl ichi ddatblygu gwasanaethau yn y rhanbarth hefyd.

Dyddiad Cau: 12pm 19/02/14

Cyfweliadau: 28/02/14

I gael pecyn recriwtio ewch i www.hafal.org/hafal/careers.php

Mae Hafal wedi ymrwymo i gyfle cyfartal. Elusen Gofrestredig Rhif: 1093747.

investors in people